Strona główna: NGOPL / HISTORIA  

HISTORIA - ІСТОРІЯ


   Klub kultury ukraińskiej "Aratta" to organizacja społeczna, o statusie lokalnym, działająca na terenie miasta Nowowołyńsk w obwodzie wołyńskim.
   Została wpisana do krajowego rejestru osób prawnych pod numerem 35281239 dnia
31.07 2007 r.

Głównym celem działalności jest:

  • patriotyczne wychowanie młodzieży na ogólnoeuropejskich zasadach równości, tolerancji, praworządności i wzajemnego szacunku;
  • szerzenie ukraińskiej kultury i zwyczajów, przeprowadzanie badań historycznych;
  • promocja zasad demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
  • kształtowanie elity młodzieżowej;
  • zapożyczanie i implementacja korzystnych światowych rozwiązań gospodarczych, politycznych i społecznych.
   Główne kierunki działalności to: edukacyjny, kulturalny, krajoznawczy, integracyjny, ekologiczny, socjalny.
 
   DZIAŁALNOŚĆ
   DZIAŁY
   HISTORIA
   KONTAKT
   PLANY
   WSPÓŁPRACA
   ZARZĄD
   ZESPÓŁ
 
Copyright ©2009 by D@nussik & Aratta
Kreator Stron www